DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

AKTUALITY !!

 A K T U A L I T Y 

Po soutěži 7.11.2021 se konala členská schůze, která mj.schválila změnu členských příspěvků zde:

 https://www.kvzpi1.cz/CLENSKY-PRISPEVEK-A-DALSI-INFO.html

 

 

7.listopadu 2021 vyhrál ostrou soutěž na přesnost a rychlost

stálý matador Josef Rendl!

Poslední rána nás čeká až 19.12.2021, tak se připravte,

čeká vás vánoční překvapení!

https://www.kvzpi1.cz/AKCE12.html. Na soutěž zveme naše přátele, kteří nám vylepšují kvalitu konkurence...

A v tento den (7.11.2021) se hned po ukončení soutěže konala Členská schůze!

Zápis bude pro všechny u předsedy a po ověření vám bude rozeslán na vámi uvedený e-mail.

POZVÁNKA na Členskou schůzi STSP-KVZ Písek pro členy, která se bude konat dne 7.11.2021 v klubovně Písek, Střelnice Hradiště po ukončení výše uvedené soutěže

GPS: 49.3009261N, 14.1135139E

Program:

1. Zvolení organizačních orgánů schůze, usnesení

2. Výsledky hospodaření roku 2021

3. Zpráva revizora za rok 2021

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2021

5. Rozpočet a úkoly spolku na rok 2022

6. Různé, diskuse, nové záležitosti

7. Usnesení

Účast všech členů je základní povinností. Pokud se nemůžete z vážných důvodů zúčastnit, doručte k rukám předsedy Ing. Kvíčaly před zahájením jednání plnou moc k Vašemu zastupování.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Letošní Čimelickou růži 2021

vyhrál Radim Dolejš z Tábora,

na druhém místě skončil Josef Rendl ze Strakonic

a třetí místo vybojoval Standa Bočan z SSK Milevsko.

Všem úspěšným gratulujeme a ostatním děkujeme

za podporu a účast!

 

https://www.kvzpi1.cz/AKCE12.html

 

 

...........................................................

Svaz technických sportů Prácheňsko – Klub vojáků v záloze Písek z.s.

Memoriál Eduarda Vanderky dne 1.8.2021

vyhrál závodník Jaroslav Szekely,

druhý byl Josef Rendl

a třetí pak Ivan Andrušík.

Všem blahopřejeme a děkujeme za účast!

Další závod plánujeme na neděli 5.září 2021

https://www.kvzpi1.cz/PROPOZICE.html

-------------------------------

Další členové odpracovali brigádnické hodiny v červenci

Podívejte se: https://www.kvzpi1.cz/FOTO-.html

 

-------------------------------

 

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi spolku, která se bude konat

dne 27.6.2021 (neděle) v 10.30 hodin

v klubovně na střelnici v Hradišti

 

prezence – od 10.15 hodin

 

Program:

1. Zvolení mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu, usnesení

2. Výsledky hospodaření roku 2020

3. Zpráva revizora za rok 2020

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2020

5. Rozpočet a úkoly spolku na rok 2021

6. Různé, diskuse

7. Volba orgánů spolku

8. Usnesení

S ohledem na plánovanou volbu orgánů spolku je nutná účast všech jeho členů. V případě, že se z vážných důvodů nemůžete výroční členské schůze zúčastnit, předejte některému z dalších členů svoji plnou moc k Vašemu zastupování, aby nebyla ohrožena usnášeníschopnost členské schůze.

 

Luboš Kvíčala

předseda 

 

A koukněte na nejbližší akce zde:  https://www.kvzpi1.cz/AKCE12.html

 

Dne 6.června 2021 se konala letošní první soutěž u nás a střleci KVZ Fruko Jindřichův Hradec vystřílelo první tři místa. Blahopřejeme!

Zde výsledky:  https://www.kvzpi1.cz/VYSLEDKOVE-LISTINY-.html

 

Výzva pro členy poobočných spolků

za účelem provedení povinných brigádnických činností a to - NÁTĚR PRKEN A TRÁMŮ  na opravu 100 m střelnice Písek-Hradiště. Nátěrové práce budou probíhat v termínu od  12.4.2021 na střelnici Hradiště.
  Žádáme tímto všechny členy "brigádníky" o předchozí telefonický kontakt na telefonní číslo
 739 413 515 nebo 382 281334  -Pichlík Libor ,který zajišťuje veškerý harmonogram prací .

OZNÁMENÍ RADY STSP

 Nutné je však sledovat změny a aktuální informace dle platných předpisů zde:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Oznamujeme tímto, že od pondělí 12.4.2021 bude zájemcům o individuální sportovní střelbu (členům střeleckých pobočných spolků STSP Písek z.s.) umožněn vstup na střelnici v maximálním počtu 15 osob + správce střelnice,kteří budou střílet ob jeden stav (tj.1,3,5 atd) a dodržovat mezi sebou vzdálenost min. 2 metry a povinnost dodržovat níže uvedené podmínky:
 
a)nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa),které brání šíření kapének při volném pohybu v celém objektu sportovního areálu Hradiště včetně střelnice,při vstupu na střelnici bude mít každá osoba povinnost použít dezinfekční prostředek.
 
b)vstup na střelnici bude prováděn pouze hlavním vchodem a nebude využíván střelci žádný společný prostor (klubovna aj.),zákaz shromažďování skupin osob při výměně střelců před i na střelnici.
 
c)nedodržení vládních nařízení včetně tohoto vnitřního opatření vlastníka sportoviště,se každá osoba vystavuje riziku vykázání ze sportoviště.

SMUTNÁ ZPRÁVA

Člen našeho spolku, členy výboru a revizor hlavního spolku

pan Emil Blaha nás opustil v sobotu 13.3.2021.

Rodině i všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Emile, díky za vše!

Prosíme všechny členy, aby členské příspěvky na rok 2021 zaslali co nejdříve na níže uvedený účet našeho spolku i FIO banky. Jinak nelze úhradu provést.

Členská schůze se bude konat ihned, jak to umožní situace.

 

SLEDUJTE, PROSÍM, ZMĚNY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU A ZÁKONNÝCH OPATŘENÍ!

 

Pokud budete chtít uhradit členský příspěvek na rok 2021 , můžete tak učinit převedením příslušné částky u již přijatých členů od 1.1.2021 na účet u FIO banky č.3970139701/2010 částku 500,-Kč, v.s.44 a do poznámky uveďte příjmení a jméno - čl.příspěvek na rok 2021. Bez těchto poznámek bychom nemohli identifikovat platbu! Takže nejdříve příkaz až 1.1.2021 !!!!

Zde jsou odkayz na tiskopisy pro občany v době nouzového stavu v březnu 2021:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dnes 29.11.2020 se sešel výbor a rozhodl o zrušení prosincové a únorové soutěže. Termín členské schůze bude oznámen podle situace. Sledujte pravidelně informace zde, další bude oznámeno přes kontakty, které jste uvedli do přihlášky členů spolku.

Členský příspěvek na rok 2021 (viz příslušná sekce http://www.kvzpi1.cz/CLENSKY-PRISPEVEK-A-DALSI-INFO.html  ) můžete od ledna 2021 uhradit bezhotovostně s uvedením vašeho příjmení a jména v poznámce. Č.účtu Vám zde uvedeme až 1.ledna 2021, abychom v tom neměli zmatky.

 

zde jeden odkaz: http://www.kvzpi1.cz/AKCE12.html

Akce pro příští rok budou zveřejněny během prosince v tabulce v příslušné sekci 

 

Tréninky jsou umožněny v rámci zákonných opatření a rozhodnutí hlavního spolku STSP.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

 

Přejeme všem hezký adventní čas, příjemné svátky s nejbližšími a hodně štěstí, zdraví a optimizmu v nových časech...

 

 

Nová informace 24.11.2020:

 

Listopadová soutěž z níže uvedených důvodů zrušena!

Vzhledem k vývoji současné situace ohledně koronaviru

oznamujeme, že respektujeme všechna omezující opatření i nouzový stav.

Sledujte situaci spolu s námi na stránkách vlády a ministerstev, zde https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

možno získat i zdarma aplikaci e-rouška zde:

https://erouska.cz/

verze 2,0 je již z hlediska ochrany dat a odčerpávání energie podstatně ochráněna a prověřena.

Pod článkem je přehledná infografika.

 

A jeden starší fórek do dnešních omezení (pro odlehčení strachu) z internetu:

"Proti koronaviru se ubráníme tak, že denně sníme 20 stroužků česneku. Sice to nepomůže, ale aspoň se k vám nikdo nepřiblíží."

Že by plynová rouška? laugh

.........................................................................................................

 

Rozhodli jsme se  zrušit 4.10.2020 střeleckou soutěž. 

Taktéž oznamujeme, že je částečně omezen provoz střelnice z důvodu údržby

( souběh střelby v době mimo zákazů je možný na střelišti č.1 a č.3  nebo na střelišti č.2 a č.3)

.............................................

 

 

 

 

ČIMELICKÁ RŮŽE

V neděli 6.září 2020  zvítězil s velmi krásným výsledkem Josef Rendl (SKP Strakonice) a ukázal nám, jak se pěkně vystřílí desítka . 

Druhý byl Karel Pakosta z KVZ Týn nad Vlt.

a třetí Vladimír Vejslík z KVZ Fruko Jindřichův Hradec.

Blahopřejeme a děkujeme za účast!

Výsledky zde: http://www.kvzpi1.cz/VYSLEDKOVE-LISTINY-.html

Propozice zde: http://www.kvzpi1.cz/PROPOZICE.html

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Memoriál Eduarda Vanderky vyhrál

SZÉKELY JAROSLAV z AVZO Neratovice.

Druhý byl Radim Dolejš z nedalekého Tábora

a třetí Stanislav Voříšek z KVZ Králův Dvůr.

Gratulujeme!

Více zde: http://www.kvzpi1.cz/VYSLEDKOVE-LISTINY-.html

Jsme rádi, že se k nám sjíždějí střelci z celé republiky. Díky!

Další soutěž nás čeká 6.září 2020

 

Propozice budou zde: http://www.kvzpi1.cz/PROPOZICE.html

----------------------------------------------

Přátelé, tak jsme se dočkali!

V neděli 7.června 2020 (Čím míň, tím víc)  zvitězil Vladimír Vejslík

z Jindřichova Hradce,

druhý byl Jiří Švihálek a třetí Stanislav Bočan z SSK Milevsko.

Všem gratulujeme!

Srdečně zveme všechny na další soutěž na začátku srpna

na Memoriál Eduarda Vanderky

 

akce zde:   http://www.kvzpi1.cz/AKCE12.html

 

 

Přátelé střelci,

snad vás nepotkalo nic zlého a jen oznamujeme, že

tréninky na střelnici jsou za zpřísněných podmínek obnoveny! Tak se na vás těšíme! Nezapomeňte si roušku, brýle jsou u nás samozřejmostí....

 

Květnové Slavnosti svobody si připomínáme v Písku individuálně položením kytiček k pomníkům a pamětním deskám...

 

-------------------------------------

SOUTĚŽ " LEVÁ - PRAVÁ - OBĚ RUCE" 

vyhrál 16.2.2020 skvělým výkonem Josef Rendl ze Strakonic.

Gratulujeme!

DO ODVOLÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU A

MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ STÁTU SE SOUTĚŽE NEKONAJÍ!

SPORTOVIŠTĚ JSOU UZAVŘENA.

Porušení zákazů je přestupkem, příp. trestným činem!

 

Všem moc děkujeme za plánovanou účast, ale život nám přináší změny.

Budeme se těšit na další společné střílení později.

Přejeme Vám pevné zdraví a ohleduplné prostředí!

 

V neděli 15.března 2020,

v den smutného historického výročí...se tedy soutěž nekoná!

Propozice zdehttp://www.kvzpi1.cz/PROPOZICE.html

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

K některým dohadům ohledně nošení zbraně uvádím výňatek ze zákona o zbraních....(119/2002 Sb. účinný od 6.8.2016)

Kdo má chuť, tak si zopakuje k dnešnímu dni aktuální stav....

§ 29

Povinnosti držitele zbrojního průkazu

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami, b) zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo (§ 58),
c) zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
d) dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,
e) předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C,

střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro provedení kontroly jejich předložení,

page25image22000 page25image22160 page25image22320

f) vzniklo-li při kontrole zbraně příslušným útvarem předložení příslušnému útvaru policie důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, předložit zbraň na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne oznámení této výzvy, a po provedené kontrole předložit zbraň opětovně příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zbraně od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva,

g) neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně,

h) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový a zároveň odevzdat původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení jejich držitele,

i) mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, má-li u sebe zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně; povinnost mít u sebe průkaz zbraně se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, který má u sebe pouze střelivo a který je oprávněn nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit také střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně,

j) odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 odst. 1 písm. a), c) nebo e) anebo podle § 26 odst. 2 příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně,

j) odevzdat příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně

1. do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu, nebo
2. neprodleně v případě, že byl držiteli zbrojní průkaz odňat podle § 27 odst. 1 písm.

a), b) nebo c),

k) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A.

l) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)

m) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany a

n) umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je dále povinen do 2 měsíců po uplynutí 5 let od vydání zbrojního průkazu odevzdat doklad o zdravotní způsobilosti příslušnému útvaru policie.

page26image25952 page26image26376 page26image26536 page26image26696 page26image26856 page26image27016 page26image27176 page26image27336 page26image27496 page26image27656 page26image27816 page26image27976 page26image28136

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F je povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu a odevzdat příslušnému útvaru policie tento posudek o zdravotní způsobilosti nejpozději ke dni uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu. Den uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu se vyznačuje ve zbrojním průkazu.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí
a) převést vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k

jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě,
b) nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv

manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů

nebo jiných návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,
c) nosit zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně,
d) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou
3), nebo používat střelivo, které

neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení,
e) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu, pokud zbraň nebyla pro tento účel

ověřena podle zvláštního právního předpisu3), nebo
f) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku výstřelu3), pokud takový tlumič hluku výstřelu

podléhá ověřování podle zvláštního právního předpisu3) a není opatřen příslušnou platnou zkušební značkou.

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E nesmí přechovávat větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

(5) Držitel zbraně zkonstruované pro střelbu s použitím černého loveckého prachu nesmí přechovávat větší množství tohoto prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu. Držitel zbrojního průkazu skupiny B je povinen přepravovat držené zbraně na místa, kde je oprávněn je nosit, pouze ve stavu vylučujícím jejich okamžité použití a v uzavřeném obalu.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny F je povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,
b) vyzvat k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo

majetku zjištěnou nevybuchlou municí nebo výbušninou,
c) označit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,
d) zajistit místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,
e) upozornit osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny nebo v

jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného

prostoru,
f) neprodleně ohlásit útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,
g) dodržovat podmínky pro zacházení s nevybuchlou municí nebo výbušninou,
h) zabezpečit nalezenou nevybuchlou munici nebo výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo

odcizením,
i) zabezpečit svůj zbrojní průkaz proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
j) na výzvu příslušného útvaru policie předložit zbrojní průkaz ke kontrole,
k) neprodleně oznámit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu

a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,
l) provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu za nový a zároveň odevzdat

původní doklady do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně jména nebo příjmení

jeho držitele,
m) mít u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání

nevybuchlé munice nebo výbušniny,
n) na výzvu příslušníka policie se před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti podrobit

orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)
o) neprodleně zapisovat nálezy nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy a
p) na vyzvání policie spolupracovat s příslušníky policie při zajišťování nevybuchlé munice

nebo výbušniny.

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny F nesmí
a) provádět pyrotechnický průzkum, pokud je jeho schopnost snížena požitím alkoholických

nápojů nebo jiných návykových látek, léků anebo v důsledku nemoci, popřípadě úrazu, b) manipulovat s nalezenou municí nebo výbušninou v rozporu s tímto zákonem a
c) zneškodňovat nevybuchlou munici nebo výbušninu. 

 

Další zajímavé zde : http://www.mvcr.cz/clanek/vyklad-nekterych-ustanoveni-zakona-o-zbranich.aspx