DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PROPOZICE

Pokud zde zatím nejsou propozice na konkrétní akci, tak věřte, že se zde brzy objevi

PROPOZICE SOUTĚŽÍ R.2024

Propozice

střelecké soutěže

 

„První rána 2024“

 

Pořadatel                                       -      Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání                -      14. dubna 2024 od 9 hodin         

Registrace                                      

14. dubna 2024 od 8.15 do 8.45 hodin  (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti             -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                                         zbraně od ráže 7,62 mm

                                                         pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

                                                                chovat se v souladu s platnými předpisy                                                          

Disciplíny                                -   velkorážná pistole na 25 metrů

                                                    nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P,
  2. 5 ran jednoruč nebo obouruč, malý papírový terč,disciplíny 1 a 2 budou sloučeny, celkový čas 8 minu
  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

 

Hodnocení                               -      disciplíny 1 – počet dosažených bodů

                                                  -      disciplína 2 – každý zásah 10 bodů, každý zásah

                                                                               dřevěného držáku terče – minus deset bodů

                                                  -      disciplína 3 – počet dosažených bodů

 

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

       pozdějších předpisů 

 

Řídící soutěže                          -      Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí                      -      Jaromír Horálek

Předseda hodnotící komise    -      Eva Veselá

Startovné                                 -      150.—Kč za zbraň

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                                                         v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení                             -      není zajištěno

Bezpečnostní opatření           -      pořadatel soutěže nemá uzavřenu pojisttku odpovědnosti za škody                                                                 způsobené na majetku a zdraví osob,    účastníci soutěže startují na vlastní                                                                  nebezpečí, a to i ve vztahu k aktuálnímu nebezpečí nákazy koronavirem

                                                   -     chrániče sluchu a zraku jsou povinné

                                                   -     v prostoru střeliště je zakázáno kouření

                                                         do prostoru střelnice je povolen vstup pouze střelcům a

pořadatelům  ( přístup na střelnici je umožněn jen v souladu s platnými předpisy a platným provozním řádem a platnými propozicemi soutěží, nelze v době soutěže být přítomna nezpůsobilá osoba či domácí zviřectvo, vyjímky může povolit řídící soutěže, avšak nesmí tím být ohrožen výkon a bezpečnost soutěžících a rozhodčích ) 

  • střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až  diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny                                         -      závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

                                                         závodníci na prvních deseti místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

      Luboš Kvíčala                                                             Jaromír Horálek 

       řídící soutěže                                                                                  hlavní rozhodčí                                                    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOZICE SOUTĚŽÍ R.2023

 

Propozice

střelecké soutěže

 

Poslední rána 2023

Pořadatel                    -       Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Datum a čas konání        -      neděle 17. prosince 2023 od 9.00 hodin      

Registrace   17. prosince 2023 od 8.15 do 8.45 hodin  (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Podmínky účasti             -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                                  -      zbraně od ráže 7,62 mm

                                                  -      pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

                                                  -      dodržování platných předpisů a provozního řádu střelnice                                                            

Disciplíny                                -      velkorážná pistole  na 25 metrů

  • nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1
  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut
  2. 10 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 4 minuty
  3. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS–D1 papoušek, čas 4 minuty
  4. Poslední rána roku 2023 – každá střelec jedna střela, terč malorážkový

Hodnocení       -      disciplíny 1, 2, 3 – součet dosažených bodů všech disciplin 1.-3.

                                        disciplína č. 4 – zvlášť vyhrává střelec, jehož střela se nejvíce

přiblíží středu terče

                              V případě zásahu rámu terče se odečítá 10 bodů

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů 

Řídící soutěže                          -      Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí                      -      Pavel Honsa

Hlavní sčítací komisař           -      Eva Veselá

Předseda hodnotící komise    -      Leonard Doskočil

Startovné                           -      150,—Kč za zbraň

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                                                         v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení                             -      zajištěno z prostředků spolku

Bezpečnostní opatření           -      účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí,

                                                         chrániče sluchu a zraku jsou povinné

  • Střelci jsou povinni řídit se pokyny řídícího střelby a dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Manipulace se zbraní v bezpečnostní zóně je dovolena pouze po předchozím souhlasu řídícího střelby.
  • Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

 

Ceny         -      1.-3.disciplina : závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

                      závodníci na prvních dvaceti místech obdrží věcnou cenu

                        -    Poslední rána roku 2023  - cena jen pro nejlepšího!

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

        Jaromír Horálek                             Pavel Honsa                       Leonard Doskočil 

          řídící soutěže                                               hlavní rozhodčí                            předseda hodnotící komise                   

 

                                                                              

 

..........................................................................................................................................................................................................

Propozice

střelecké soutěže

 

„Podzimní přesnost 2023“

Pořadatel                                 -      Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání                -    neděle 5. listopadu 2023 od 9 hodin      

Registrace                                       5. listopadu 2023 od 8.15 do 8.45 hodin  (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti                     -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                                         zbraně od ráže 7,62 mm

                                                         pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

                                                               

Disciplíny                                -      velkorážná pistole na 25 metrů

                                             nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut
  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut 
  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč s přebitím,  terč SČS-D1, čas není limitován

 

Hodnocení                               -      disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

                                                  -      disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

                                                         v sekundách a minus 10 trestných bodů za každý zásah

                                                         rámu terče

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

       pozdějších předpisů 

Řídící soutěže                          -      Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí                      -      Pavel Honsa

Předseda hodnotící komise    -      Eva Veselá

Startovné                                 -      150.—Kč za zbraň

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                                                         v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení                             -      není zajištěno                                                       

Bezpečnostní opatření           -      pořadatel soutěže nemá uzavřenu pojistku odpovědnosti za

        škody způsobené na majetku a zdraví osob,    

        účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, a to i ve

                                                         vztahu k aktuálnímu nebezpečí nákazy koronavirem

                                                   -     chrániče sluchu a zraku jsou povinné

                                                   -     do prostoru střelnice je povolen vstup pouze střelcům a

pořadatelům  (děti, vnoučata, manželky, milenky a jiné  

domácí zvířectvo nemají na střelnici přístup)

  • střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až  diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny  -      závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

                  závodníci na prvních deseti místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

      Luboš Kvíčala                                                          Pavel Honsa

 

       řídící soutěže                                                                               hlavní rozhodčí  

 

„Zlatá Otava 2023“

Pořadatel                                 -      Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Datum a čas konání                -      1. října 2023 od 9.00 hodin         

Registrace  1. října 2023 od 8.15 do 8.45 hodin  (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Podmínky účasti                     -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                                  -      zbraně od ráže 7,62 mm

                                                  -      pozorovací dalekohledy nejsou povoleny                                                         

Disciplíny                                -      velkorážná pistole nebo revolver na 25 metrů

                                                         nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut,
  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut, 
  3. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS–D2 čas 4 minuty. 

 

Hodnocení                               -      disciplíny 1., 2., 3.  – počet dosažených bodů

                                                  -      10 trestných bodů za každý prokazatelný

                                                         zásah rámu terče, při záporném výsledku se započítává 0.

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

       pozdějších předpisů 

Řídící soutěže                          -      Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí                      -      Jaromír Horálek

Hlavní sčítací komisař           -      Eva Veselá

Předseda hodnotící komise    -      Leonard Doskočil

Startovné                                 -      150,- Kč za zbraň       

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                                                         v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení                             -      není zajištěno, jen běžné nápoje z klubových a sponzorských prostředků

                                                          

Bezpečnostní opatření           -      účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                                         chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni řídit se pokyny řídícího střelby a dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Manipulace se zbraní v bezpečnostní zóně je dovolena pouze po předchozím souhlasu řídícího střelby.

Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

Ceny                                         -      závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár,

                                                         závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic.

        Luboš Kvíčala                     Jaromír Horálek                    Leonard Doskočil 

          řídící soutěže                                 hlavní rozhodčí                               předseda hodnotící komise                                                                                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČIMELICKÁ RŮŽE 2023

v Písku

 

Pořadatel:              SK KVZ Čimelice  za podpory STSP-KVZ Písek

Druh soutěže:       veřejná soutěž jednotlivců – podle pravidel KVZ

Datum konání:      10.9.2023 (neděle) 9:00

Místo konání:       Hradiště – Písek (49.3009261N. 14.1135139E)

Registrace:          10 .9. 2023 od 8.15 do 8.50 hodin ( pořadatel si vyhrazuje právo

                              odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Podmínky účasti: platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně a dodržení všech platných předpisů k této činnosti                                           obecně i v daném místě (provozní řád střelnice a navazující)

Zbraně od ráže 7,62 mm

Disciplíny: velkorážná pistole na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty –pouze disciplína č.1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P,čas 4 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč SĆS -D1, čas 4 minut

     

Hodnocení: disciplíny 1,2,3 – počet dosažených bodů

Střelivo: vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č.119/2002 Sb o střelných

Zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Ředitel závodu: p. Koliasa Stanislav

Řídící soutěže: Ing. Jaromír Horálek (Koliasa Stanislav)

Hlavní rozhodčí: Ing. Stanislav Med (zast. Pavel Honsa a Luboš Bahník)

Velitel střelnice : p. Koliasa Stanislav

Hlavní sčítací komisař: Mgr. Bc.Veselá Eva

Předseda hodnotící komise: Mgr. Bc. Eva Veselá

Technická asistence: Pavel Honsa, Kamil Křenek

Zdravotník soutěže: RZP Písek

Technické provedení: Střílí se dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.

Zbraně a střelivo vlastní : samonabíjecí pistole 7,62 mm až 12 mm bez úprav, jsou povolena pouze otevřená mířidla

Použité zbraně a střelivo musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a střelivu.

 

Startovné: 150.-Kč za zbraň

Protesty: do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč v případě

Neoprávněnosti protestu vklad propadá organizátorovi soutěže

Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

Chrániče zraku a sluchu jsou povinné

Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Tato pravidla byla schválena výkonným výborem spolku

ředitel závodu :  Stanislav Koliasa

Propozice

střelecké soutěže

„Memoriál Edy Vanderky 2023“

Pořadatel                                 -      Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání                -      6. srpna 2023 od 9.00 hodin

Registrace    6. srpna 2023 od 8.15 do 8.45 hodin  (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti                     -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                                  -      zbraně od ráže 7,62 mm

                                                  -      pozorovací dalekohledy jsou povoleny

                                                        -      dodržování všech platných předpisů vztahujících se k této                                                              činnosti 

Disciplíny                                -      velkorážná pistole na 25 metrů

  • nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1
  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut
  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut  
  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, 2 terče SČS-D2-papoušek

                                                         s přebitím, povinně minimálně 5 ran do terče

Hodnocení                               -      disciplíny 1, 2,  – počet dosažených bodů

                                             disciplína 3 – počet bodů minus čas v sekundách

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

       pozdějších předpisů 

Řídící soutěže                          -      Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí                      -      Jaromír Horálek

Hlavní sčítací komisař           -      Leonard Doskočil

Předseda hodnotící komise    -      Eva Veselá

Startovné                                 -      150, -- Kč za zbraň    

 

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč                                                                                                    v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení                             -      není zajištěno ( jen tradičně  klubové )

 

Bezpečnostní opatření           -      účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                                         chrániče zraku i sluchu jsou povinné

 

Střelci jsou povinni řídit se pokyny řídícího střelby a dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Manipulace se zbraní v bezpečnostní zóně je dovolena pouze po předchozím souhlasu řídícího střelby.

Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

Ceny                                         -      závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

                                                         závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

          Luboš Kvíčala                                                                  Jaromír Horálek

 

             řídící soutěže                                                                                       hlavní rozhodčí                                                                                                          -------------------------------------------------------------------------------

Propozice

střelecké soutěže

Písecká malorážka 2023“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 4. června 2023 od 9.00 hodin

Registrace 4. června 2023 od 8.15 do 8.45 hodin, pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout

                                     přihlášku soutěžícího, který se opozdí

Druh soutěže -            otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, dodržení všech předpisů

                             -       pistole víceranná, nebo jednoranná bez napínáčku,

                                     vše pouze ráže .22

                                     pozorovací dalekohledy povoleny

 

Disciplíny - 1. malorážová pistole, 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty

15 ran jednoruč nebo obouruč, mezinárodní terč 50/20, čas 6 minut

2. malorážová pistole, 25 metrů bez nástřelu

20 ran jednoruč nebo obouruč, 4 ks malorážkový terč,

čas 8 minut

3. malorážová pistole, 25 metrů bez nástřelu

10 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS-D1,

čas 4 minuty

Hodnocení disciplína 1, 2, 3 - součet zásahů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí - Luboš Kvíčala

Hodnotící komise - Eva Veselá, Leonard Doskočil

Startovné - 150.- Kč

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,- Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - není zajištěno, jen naše zázemí káva, čaj,..

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí,

chrániče sluchu a zraku jsou povinné, povinnost všech seznámit se a dodržovat ustanovení provozního řádu střelnice

 

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár,

            závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Jaromír Horálek                    Eva Veselá

řídící soutěže                                    předseda  hodnotící komise

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aprílová přesnost  

Pořadatel                                      -      Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Datum a čas konání                -      16. dubna 2023 od 9.00 hodin   (neděle)

Registrace                                       16. dubna 2023 od 8.15 do 8.45 hodin  (pořadatel si vyhrazuje právo                                                                          odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Podmínky účasti                     -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, dodržovat všechny platné předpisy

                                                  -      zbraně od ráže 7,62 mm

                                                  -      pozorovací dalekohledy nejsou povoleny                                                               

Disciplíny                                -      velkorážná pistole  na 25 metrů

                                                          nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 4 minuty
  2. 10 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 4 minuty  
  3. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS–D1 papoušek. Při této disciplíně je povinnost vystřelit minimálně 5 x do horní části terče, čas 2 + 2 minuty

                                                               

Hodnocení                               -      disciplíny 1,2 – počet dosažených bodů

                                                         disciplína 3 – počet dosažených bodů (z prvních pěti ran se

                                                         započítávají pouze zásahy v horní části terče

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

       pozdějších předpisů 

Řídící soutěže                          -      Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí                      -      Jaromír Horálek

Hlavní sčítací komisař           -      Eva Veselá

Předseda hodnotící komise    -      Leonard Doskočil

Startovné                                 -      150,—Kč         

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                                                         v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení                             -      není zajištěno

                                                               pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby

                                                         jim na soutěž namazala chleba se sádlem

Bezpečnostní opatření           -      účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                                         chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni řídit se pokyny řídícího střelby a dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Manipulace se zbraní v bezpečnostní zóně je dovolena pouze po předchozím souhlasu řídícího střelby.

Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

Ceny                                         -      závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a medaili,

                                                         závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

   Luboš Kvíčala                     Jaromír Horálek                    Leonard Doskočil 

     řídící soutěže                                hlavní rozhodčí                              předseda hodnotící komise                                                                                                         

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROPOZICE SOUTĚŽÍ  R. 2022

Propozice

střelecké soutěže

"Poslední rána 2022"

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - neděle 18. prosince 2022 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                - pozorovací dalekohledy jsou povoleny

 

                                - dodržení platných předpisů pro tuto činnost a místo

Povolené zbraně - velkorážná pistole od ráže 7,62 mm

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a                          střelivu ve znění pozdějších předpisů

Nástřel - do 5 ran, čas 2 minuty – pouze před disciplínou č. 1 mezinárodní terč 50/20

Vzdálenost - disciplíny č. 1,2,3, se střílí na vzdálenost 25 metrů, disciplína č. 4 na vzdálenost 50 m

Disciplíny                                            1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 135/P, čas 6 minut

3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS-D1, 2 a 4 minuty

4. Poslední rána roku 2022 – každý střelec, jedna střela, terč malorážkový.

Hodnocení - disciplíny č. 1, 2, 3 - počet dosažených bodů

                  - disciplína 3 – prvních 5 střel střílí střelec na horní část terče v čase 2 min. Následně se provede kontrolní hodnocení. V přípdě zásahu spodní části terče se tento zásah hodnotí 0 body. Následně se střílí v čase 4 min. 10 střel na spodní část. 

                     Hodnocení je obdobné jako u první části této disciplíny.

                     - disciplína č. 4 – vyhrává střelec, jehož střela se nejvíce přiblíží středu terče.

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Předseda hodnotící komise - Eva Veselá

Startovné - 150,- Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,- Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - zajištěno pohoštění z prostředků klubu

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                             chrániče sluchu a očí jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se

zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen 

obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho

vykázáním z objektu střelnice.

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a

             závodníci na dalších místech obdrží věcnou cenu

             disciplína č. 4 bude hodnocena zvlášť pro střelce hosty a zvlášť pro střelce pořadatelského spolku

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

 

Tyto propozice byly schváleny výkonným výborem spolku.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic na místě

 

Luboš Kvíčala                                    Jaromír Horálek

řídící soutěže                                                   hlavní rozhodčí

 


 

------------------

Přesnost + rychlost“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště – Písek

Datum a čas konání - 6. listopadu 2022 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62 mm až 12 mm bez úprav, pouze                                            otevřená mířidla

                                pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

                                    seznámení se s platnými pravidly pro střelnici 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS-D1, čas 4 minuty

Hodnocení - disciplíny 1 až 3 – počet dosažených bodů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a                         střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

Řídící soutěže - Ing. Leonard Doskočil

Hlavní rozhodčí - Ing. Stanislav Med

Předseda hodnotící komise - Mgr. Bc Eva Veselá, MPA

Startovné - 150.—Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Bezpečnostní opatření - pořadatel soutěže nemá uzavřenu pojistku odpovědnosti za

                                         škody způsobené na majetku a zdraví osob,

                                         účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, a to i ve

                                         vztahu k aktuálnímu nebezpečí nákazy koronavirem

                                      - chrániče sluchu a zraku jsou povinné

                                      - do prostoru střelnice mají povolen vstup pouze střelci a

                                        pořadatelé

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

            závodníci na prvních deseti místech obdrží věcnou cenu

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Ing. Leonard Doskočil                     Ing. Stanislav Med

 

řídící soutěže                                          hlavní rozhodčí 

................................................................................................................................................................................

 

Propozice

střelecké soutěže

„Zlatá Otava 2022“

Pořadatel                                      -      Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Datum a čas konání                -      2. října 2022 od 9.00 hodin         

Registrace   2. října 2022 od 8.15 do 8.45 hodin  (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Podmínky účasti                     -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                                  -      zbraně od ráže 7,62 mm

                                                  -      pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

                                                               

Disciplíny                                -      velkorážná pistole nebo revolver na 25 metrů

                                                         nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

 

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut
  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut 
  3. 12 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS–D2 papoušek. Při této disciplíně je povinnost jednou přebít.

 

Hodnocení                               -      disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

                                                  -      disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas,

                                                         a dále minus 10 trestných bodů za každý prokazatelný

                                                         zásah rámu terče, při záporném výsledku se započítává 0.

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

       pozdějších předpisů 

 

Řídící soutěže                          -      Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí                      -      Jaromír Horálek

Hlavní sčítací komisař           -      Eva Veselá

Předseda hodnotící komise    -      Leonard Doskočil

Startovné                                 -      150,—Kč za zbraň     

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                                                         v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení                             -      není zajištěno

                                                               pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby

                                                         jim na soutěž namazala chleba se sádlem

 

Bezpečnostní opatření           -      účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                                         chrániče sluchu a zraku jsou povinné

 

Střelci jsou povinni řídit se pokyny řídícího střelby a dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Manipulace se zbraní v bezpečnostní zóně je dovolena pouze po předchozím souhlasu řídícího střelby.

Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

 

Ceny                                         -      závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a medaili,

                                                         závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

 

  Luboš Kvíčala                Jaromír Horálek                    Leonard Doskočil 

  řídící soutěže                           hlavní rozhodčí                              předseda hodnotící komise                                                                                                         

 

 

 

 

PROPOZICE

ČIMELICKÁ RŮŽE 2022

v Písku

 

Pořadatel:              SK KVZ Čimelice  za podpory STSP-KVZ Písek

Druh soutěže:       veřejná soutěž jednotlivců – podle pravidel KVZ

Datum konání:      11.9.2022 (neděle) 9:00

Místo konání:       Hradiště – Písek (49.3009261N. 14.1135139E)

Registrace:          11 .9. 2022 od 8.15 do 8.50 hodin ( pořadatel si vyhrazuje právo

odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Podmínky účasti: platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně a dodržení všech předpisů k této činnosti v daném místě

Zbraně od ráže 7,62 mm

 

Disciplíny: velkorážná pistole na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty –pouze disciplína č.1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P,čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč SĆS -D1, čas 6 minut

     

Hodnocení: disciplíny 1,2,3 – počet dosažených bodů

Střelivo: vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č.119/2002 Sb o střelných

Zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Ředitel závodu: p. Koliasa Stanislav

Řídící soutěže: Ing. Leonard Doskočil

Hlavní rozhodčí: Ing. Luboš Kvíčala

Velitel střelnice : p. Koliasa Stanislav

Hlavní sčítací komisař: Mgr. Bc.Veselá Eva

Předseda hodnotící komise: Mgr. Bc. Eva Veselá

Technická asistence: Pavel Honsa, Ing. Stanislav Med

Zdravotník soutěže: RZP Písek

Technické provedení: Střílí se dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.

Zbraně a střelivo vlastní : samonabíjecí pistole 7,62 mm až 12 mm bez úprav, jsou povolena pouze otevřená mířidla

Použité zbraně a střelivo musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a střelivu.

 

Startovné: 150.-Kč za zbraň

Protesty: do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč v případě

Neoprávněnosti protestu vklad propadá organizátorovi soutěže

Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

Chrániče zraku a sluchu jsou povinné

Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Tato pravidla byla schválena výkonným výborem spolku

ředitel závodu :  Stanislav Koliasa

 

Eva Veselá- Omlouvám se za překlepy na zkopírovaném textu a moc děkuji za upozornění!

Propozice

střelecké soutěže

Memoriál Eduarda Vanderky 2022“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - Střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 7. srpna 2022 od 9.00 hodin ( neděle )

Registrace 7. srpna 2022 od 8.15 do 8.45 hodin (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                              - zbraně od ráže 7,62 mm

                              - pozorovací dalekohledy jsou povoleny

                                     - dodržení platných předpisů pro tuto činnost a místo

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

  • nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 20 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20 + 2 x malý papírový terč, čas 8 minut

Hodnocení - disciplíny 1, 2, – počet dosažených bodů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a                         střelivu ve znění pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hlavní sčítací komisař - Leonard Doskočil

Předseda hodnotící komise - Eva Veselá

Startovné - 150, -- Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                          chrániče zraku i sluchu jsou povinné

        Střelci jsou povinni řídit se pokyny řídícího střelby a dodržovat pravidla bezpečné manipulace a               zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Manipulace se zbraní v bezpečnostní zóně je dovolena pouze po předchozím souhlasu řídícího střelby.

Nedodržení zákonů, bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

            závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Tato pravidla byla schválena výkonným výborem spolku

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Luboš Kvíčala                                   Eva Veselá

řídící soutěže                                                  předsedkyně hodnotící komise


------------------------

Propozice

střelecké soutěže

Jarní malorážová pistole v Písku “

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 10. dubna 2022 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                             - pistole víceranná, nebo jednoranná bez napínáčku, vše pouze ráže .22

                               pozorovací dalekohledy povoleny

Disciplíny - 1. malorážová pistole, 25 metrů

                        nástřel do 5 ran, čas 2 minuty

                        20 ran jednoruč nebo obouruč, mezinárodní terč 50/20, čas 8 minut

                     2. malorážová pistole, 25 metrů

                         bez nástřelu

                         20 ran jednoruč nebo obouruč,

                         4 ks malorážkový terččas 8 minut

Hodnocení disciplína 1, 2 - součet zásahů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

                  č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí - Pavel Honsa

Hodnotící komise - Eva Veselá, Leonard Doskočil

Startovné - 150.- Kč

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,- Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - není zajištěno, z vlastních zdrojů jako vždy

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí,

                                        chrániče sluchu a zraku jsou povinné, povinnost všech seznámit se a                                                dodržovat ustanovení provozního řádu střelnice

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

            závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Jaromír Horálek                                                                     Eva Veselá

řídící soutěže                                                                         předseda hodnotící komise 

 

-----------------------------------------------------

 

        Poslední rána 2021“   

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání -        19. prosince 2019 od 9.00 hodin

                                                Prezence od 8.00-8.45 hod.             

Druh soutěže             otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                      - zbraně od ráže 7,62 mm

                                       - pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

                                       -  včas se zaregistrovat, omezení počtu závodníků, viz.níže

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

                        nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. Jedna rána (poslední ) jednoruč nebo obouruč - terč bude upřesněn těsně před závodem (50m)

Hodnocení disciplíny 1+2 - počet dosažených bodů celkem za obě disciplíny (hodnoceno samostatně)

                        disciplína 3 – vyhrává soutěžící se zásahem nejblíže středu terče (hodnoceno samostatně)

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a                                 střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise a registrace - Eva Veselá, Jan Holakovský

Startovné - 150.—Kč za zbraň 

 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch spolku STSP-KVZ Písek

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - po akci .... 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                              chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Účastníci během soutěže musí dodržovat platné hygienicko-epidemiologiké předpisy!     

Byl stanoven maximální počet soutěžících 30, kteří se musí registrovat elektronicky nebo telefonicky u členky výboru Evy Veselé na vesela.zm.pisek@seznam.cz nebo tel.č. 777705592, která potvrdí zpětně registraci. Registrovat se může i více závodníků najednou a budou do seznamu zapsáni v pořadí, jak budou zapsáni v e-mailu či sms. 

Ceny - pro nejlepší součet bodů za disciplíny 1 a 2 obdrží závodníci na

            prvních 3 místech a diplom,

            závodníci na prvních deseti místech místech obdrží věcnou cenu

- vítěz disciplíny č. 3 obdrží zvláštní věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala                                                          Eva Veselá

řídící soutěže                                                                 předseda hodnotící komise

 

 

Propozice střelecké soutěže

"Přesnost + rychlost"

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 7. listopadu 2021 od 8.30 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                               zbraně od ráže 7,62 mm

                               pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. 15 ran s přebitím, kombinace kovových a papírových terčů SČS-D2, čas není limitován

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

- disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

v sekundách a minus 10 trestných bodů za každý zásah

rámu terče, minus 10 bodů za nezasažený kovový terč a

minus 10 bodů za zasažení kovového terče v jiném než

stanoveném pořadí

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Předseda hodnotící komise - Eva Veselá

Startovné - 100.—Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                 v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

 

Bezpečnostní opatření - pořadatel soutěže nemá uzavřenu pojistku odpovědnosti za

škody způsobené na majetku a zdraví osob,

účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, a to i ve

vztahu k aktuálnímu nebezpečí nákazy koronavirem

- chrániče sluchu a zraku jsou povinné

- do prostoru střelnice mají povolen vstup pouze střelci a

pořadatelé

 

  • střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení legislativních povinností či bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních deseti místech obdrží věcnou cenu

 

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Soutěž se koná za dodržení aktuálních hygienicko epidemiologických podmínek.

Každý se účastní soutěže na vlastní nebezpečí a odpovědnost

Luboš Kvíčala                                        Jaromír Horálek

řídící soutěže                                                           hlavní rozhodčí


PROPOZICE

ČIMELICKÁ RŮŽE 2021

v Písku

 

Pořadatel:              SK KVZ Čimelice 

Druh soutěže:       veřejná soutěž jednotlivců – podle pravidel KVZ

Datum konání:      5.9.2021 (neděle) 8:30

Místo konání:       Hradiště – Písek (49.3009261N. 14.1135139E)

Registrace:           5.9. 2021 od 8.00 do 8.20 hodin ( pořadatel si vyhrazuje právo

odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Podmínky účasti: platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

Zbraně od ráže 7,62 mm

 

Disciplíny: velkorážná pistole na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty –pouze disciplína č.1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P,čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč SĆS -D1, čas 6 minut

     

Hodnocení: disciplíny 1,2,3 – počet dosažených bodů

Střelivo: vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č.119/2002 Sb o střelných

Zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Ředitel závodu: p. Koliasa Stanislav

Řídící soutěže: Ing. Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí: Ing. Luboš Kvíčala

Velitel střelnice : Ing. Kvíčala Luboš

Hlavní sčítací komisař: Mgr.Veselá Eva

Předseda hodnotící komise: Jan Zajíček

Zdravotník soutěže: RZP Písek

 

Technické provedení: Střílí se dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.

Zbraně a střelivo vlastní : samonabíjecí pistole 7,62 mm až 12 mm bez úprav, jsou povolena pouze otevřená mířidla

Použité zbraně a střelivo musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a střelivu.

 

Startovné: 100.-Kč za zbraň

Protesty: do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč v případě

Neoprávněnosti protestu vklad propadá

Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

Chrániče zraku a sluchu jsou povinné

Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

 

 

 

 

 

Propozice

střelecké soutěže

Memoriál Eduarda Vanderky 2021“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště – Písek (49.3009261N, 14.1135139E)

Datum a čas konání - 1. srpna 2021 od 8.30 hodin

Registrace 1. srpna 2021 od 8.00 do 8.20 hodin (pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku soutěžícího, který se opozdí)

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

- zbraně od ráže 7,62 mm

- pozorovací dalekohledy jsou povoleny

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

  • nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  • 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  • 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

  • 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS-D1, čas 6 minut

Hodnocení - disciplíny 1, 2, 3 – počet dosažených bodů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle platného zákona č. 119/2002 Sb. o střelných                             zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Ing. Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí - Ing. Luboš Kvíčala

Hlavní sčítací komisař - Mgr. Eva Veselá

Předseda hodnotící komise - Jan Zajíček

Startovné - 100.—Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                 v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - restaurace v areálu střelnice

 

Bezpečnostní opatření - Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí.

                                         Chrániče zraku i sluchu jsou povinné!

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

            závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic.

 

Ing. Jaromír Horálek                                                  Jan Zajíček

řídící soutěže                                                                     předseda hodnotící komise

 

 

Propozice

střelecké soutěže

Čím míň, tím líp

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 6. června 2021 od 8.30 hodin ( pozor změna !!! )

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Zbraně - pistole od ráže 7,62 mm

 

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty

 

  1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, mezinárodní terč 50/20, čas 4 minuty (klasická přesná terčová střelba na nejvyšší počet bodů)

 

  1. 20 ran jednoruč nebo obouruč mezinárodní terč 50/20, čas 8 minut (střelba na nejnižší počet bodů)

 

Hodnocení disciplín

- disciplína 1 – do soutěže se započítává rozdíl mezi

maximálním počtem bodů (100) a docíleným nástřelem závodníka.

 

Příklad : nástřel závodníka je 90 bodů, do soutěže se započítává 100 – 90 = 10 bodů

 

- disciplína 2 – součet dosažených bodů

(každý zásah mimo kruhy terče = + 10 bodů)

 

- prokazatelný zásah do rámu terče = + 10 bodů

 

Celkové hodnocení - vítězí závodník s nejnižším počtem bodů

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Eva Veselá, Jan Zajíček

Startovné - 100,—Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby

jim na soutěž namazala chleba se sádlem

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, a to i ve

vztahu k aktuálnímu nebezpečí nákazy koronavirem

- maximální povolená účast je 30 osob

- chrániče sluchu a zraku jsou povinné

- do prostoru střelnice mají povolen vstup pouze střelci a pořadatelé

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

            závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala       Eva Veselá

řídící soutěže                předseda hodnotící komise 

 

Soutěže od října 2020 do konce února 2021 se u nás nebudou konat!

 

ČIMELICKÁ RŮŽE

( propozice )

Pořadatel: SK KVZ Čimelice

Druh soutěže: veřejná soutěž jednotlivců – podle pravidel KVZ

Datum konání: 6.9.2020 (neděle)

Místo konání: Hradiště - Písek

 

Disciplíny: Střelba podle pravidel SVZ ČR

5+15 ran, terč 77P, vzdálenost 25m

20 ran, terč 135/P, vzdálenost 25m

 

Složení organizačního a sportovního výboru:

Ředitel závodu: p. Koliasa Stanislav         

Hlavní rozhodčí: p. Koliasa Stanislav

Velitel střelnice : p. Kvíčala Luboš

Rozhodčí disciplín: p. Blaha Emil, Veselá Eva

Zdravotník soutěže: RZP Písek telefonicky

 

Technické provedení: Střílí se dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.

Zbraně a střelivo vlastní : samonabíjecí pistole 7,62 mm až 12 mm bez úprav,; jsou povolena pouze otevřená                                                         mířidla

BEZPEČNOST:                  Manipulace a použité zbraně a střelivo musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a                                                    střelivu a souvisejícím předpisům.

Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí.

Chrániče zraku i sluchu jsou povinné.

 

Časový rozvrh: 8.00 - 8.30 prezentace

8.30 - 8.45 kontrola zbraní a dokladů

9.00 zahájení soutěže

 

GDPR: jako při ostatních soutěžích zde

 

hl.rozhodčí  a ředitel závodu : Stanislav Koliasa        

Pořadatel: KVZ Čimelice

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

PROPOZICE

 

Propozice

střelecké soutěže

 

Memoriál Eduarda Vanderky 2020“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - neděle 2. srpna 2020 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                             - zbraně od ráže 7,62 mm

                             - pozorovací dalekohledy jsou povoleny

Disciplíny - velkorážná pistole nebo revo1ver na 25 metrů

                     nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

  2. 20 ran jednoruč nebo obouruč terč135/P, čas 8 minut. U tohoto terče bude asymetricky umístěn bod, při jehož zásahu bude závodníkovi přičteno 15 bodů.

 

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Jaromír Horálek  

Hlavní rozhodčí - Jan Zajíček

Hlavní sčítací komisař - Eva Veselá

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                  v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - restaurace v areálu střelnice, vlastní (tradiční káva..)

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a to i ve vztahu k aktuálnímu                                                          nebezpečí nákazy koronavirem

                                          chrániče zraku i sluchu jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

                                    

 

  Jaromír Horálek                                    Emil Blaha

  řídící soutěže                                                       předseda hodnotící komise

 

 

 

 

Jaro jsme prospali s koronavirem a tak ještě

stihneme poslední jarní soutěž

 

"Čím míň, tím líp“

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - neděle 7. června 2020 od 8.30 hodin ( pozor změna !!! )

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Zbraně - pistole od ráže 7,62 mm

 

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 10 ran jednoruč nebo obouruč terč 135P, čas 4 minuty

(střelba na nejnižší počet bodů z vymezeného okruží)

  1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, mezinárodní terč 50/20, čas 4 minuty (střelba na nejnižší počet bodů z                                                           vymezeného okruží)

  2. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 4 minuty (klasická přesná terčová střelba na nejvyšší počet bodů)

 

Hodnocení disciplín - disciplíny 1 a 2 – součet dosažených bodů

(každý zásah mimo terč či mimo kruhy terče = 10 bodů)

  • disciplína 3 – do soutěže se započítává rozdíl mezi maximálním počtem bodů (100) a docíleným nástřelem závodníka.

Příklad : nástřel závodníka je 90 bodů, do soutěže se započítává 100 – 90 = 10 bodů

 

- prokazatelný zásah do rámu terče = + 10 bodů

Celkové hodnocení - vítězí závodník s nejnižším počtem bodů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek, (Pavel Honsa)

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100,—Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní a hygienická zabezpečení – dle zákonných podmínek

                                                               - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno, ale kafíčko i čaj je vždy k mání....

Pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, manželku či jinou blízkou osobu, aby

jim na soutěž namazala chleba se sádlem...

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, a to i ve

                                         vztahu k aktuálnímu nebezpečí nákazy koronavirem

                                        - chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních deseti místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

 

Luboš Kvíčala                                          Emil Blaha

řídící soutěže                                                           předseda hodnotící komise


 

střelecké soutěže

Jarní malorážová pistole

v Písku “

se z důvodu nouzového stavu

vyhlášeného kriz.štábem nekoná!

Pořadatel -                        Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání -                 střelnice Hradiště (Ke Střelnici 242, Písek-Hradiště)

Datum a čas konání -     neděle 15. března 2020 od 9.00 hod. NEKONÁ SE !

Druh soutěže -                   otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti -            platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                              pistole víceranná, nebo jednoranná bez napínáčku,

                                              vše pouze ráže .22

                                              pozorovací dalekohledy povoleny

Disciplíny                        1. malorážová pistole, 25 metrů, nástřel do 5 ran, čas 2 minuty

                                                  20 ran jednoruč, mezinárodní terč 50/20, čas 8 minut

                                              2. malorážová pistole, 25 metrů bez nástřelu

                                                  20 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS-D2, čas 8 minut

Hodnocení                         disciplína 1 - součet zásahů

                                              discipíba 2a – součet zásahů, výseč A – 15 bodů,

                                              výseč B – 10 bodů, výseč C – 9 bodů, výseč D – 8 bodů

Střelivo                             vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

                                               č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

                                               pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí - Jan Zajíček

Hodnotící komise - Emil Blaha, Pavel Honsa, Eva Veselá

Startovné - 100.- Kč

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,- Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                            chrániče sluchu a zraku jsou povinné!

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Jaromír Horálek                             Emil Blaha

řídící soutěže                                     předseda hodnotící komise

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozice naší první letošní střelecké soutěže

Levá ruka, pravá ruka, obě ruce “

Pořadatel      -           Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání -          Střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - neděle 16. února 2020 od 9.00 hodin

Druh soutěže -            otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti -     platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                        pistole (revolvery nejsou povoleny) od ráže 7,62 mm

                                        pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

                        nástřel do 5 ran, čas 2 minuty (pouze terč 135/P)

  1. 10 ran levou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty

  2. 10 ran pravou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty

  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

Střelivo     vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a                           střelivu ve znění pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100,-- Kč

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                    v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení -     není zajištěno

                               pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku nebo manželku, aby jim na soutěž                                  namazala chleba se sádlem

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny -                 závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom, 

                              závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala                                                 Emil Blaha

řídící soutěže                                                         předseda hodnotící komise

 

........................................................................................................................

 

Poslední rána 2019“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání -        15. prosince 2019 od 9.00 hodin

                                                Prezence od 8.15-8.45 hod.             

Druh soutěže             - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti     - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                     - zbraně od ráže 7,62 mm

                                     - pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

                        nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. Jedna rána jednoruč nebo obouruč terč bude upřesněn

Hodnocení - disciplíny 1+2 - počet dosažených bodů celkem za obě disciplíny (hodnoceno samostatně)

                        disciplína 3 – vyhrává soutěžící se zásahem nejblíže středu terče (hodnoceno samostatně)

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a                                 střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno, ale .... ???

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                                chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - pro součet bodů za disciplíny 1 a 2 obdrží závodníci na

prvních 3 místech diplom a závodníci na prvních sedmi

místech obdrží věcnou cenu

- vítěz disciplíny č. 3 obdrží drobnou věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala                                                         Emil Blaha

řídící soutěže                                                                 předseda hodnotící komise

 

 

 

 

Propozice

střelecké soutěže

Přesnost - silná ruka, slabá ruka“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 3. listopadu 2019 od 9.00 hodin ( neděle )

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                zbraně od ráže 7,62 mm

                                pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

                     nástřel do 5 ran, čas 2 minuty

  1. 15 ran silnou rukou, mezinár. terč 50/20, čas 6 minut

  2. 15 ran slabou rukou, terč 135/P, čas 6 minut

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100.-- Kč

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku nebo

manželku, aby jim na soutěž namazala chleba se sádlem

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí,

chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Luboš Kvíčala             Emil Blaha

řídící soutěže                    předseda hodnotící komise

 

 

Propozice

střelecké soutěže

"Zlatá Otava 2019“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání -  střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání6. října 2019 od 9.00 hodin

Druh soutěže -  otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti      -  platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                       - zbraně od ráže 7,62 mm

                                       - pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

Disciplíny                    - velkorážná pistole na 25 metrů

                                        nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. 15 ran v čase do 15 sekund, 2 ocelové padací terče, po jejich zásahu následuje + 1x papírový terč – bude určen dodatečně. 

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

- disciplína 3 – počet dosažených bodů ,

a dále minus 10 trestných bodů za každý prokazatelný

zásah rámu terče, při záporném výsledku se započítává 0.

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

                    č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Ing. Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí - Ing. Leonard Doskočil

Hlavní sčítací komisař - Mgr. Bc. Eva Veselá, MPA

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

Startovné - 100,—Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

                          pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby jim na soutěž namazala chleba se                                   sádlem

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                          chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Ing. Jaromír Horálek         Ing. Leonard Doskočil              Emil Blaha

řídící soutěže                                    hlavní rozhodčí                             předseda hodnotící komise

..............................................................................

 

Čimelická  růže

 

    Pořadatel:                  SK  KVZ  Čimelice

    Druh  soutěže:           veřejná  soutěž  jednotlivců – podle pravidel KVZ

    Datum konání:          1.9.2019 (neděle)

    Místo konání:            Hradiště - Písek

   

    Disciplíny:                Střelba  podle pravidel  SVZ  ČR

                                              5+15 ran, terč 135P, vzdálenost 25m

                                             15 ran, terč 50/20, vzdálenost 25m

                                             15 ran, terč 135 P01, vzdálenost 25m

 

Složení organizačního a sportovního výboru:

    Ředitel závodu:           p. Koliasa Stanislav

    Hlavní rozhodčí:         p. Koliasa Stanislav

    Velitel střelnice :         p. Kvíčala Luboš

    Rozhodčí  disciplín:    p. Bláha Emil, Veselá Eva

    Zdravotník soutěže:    RZP  Písek

 

Technické provedení:      Střílí se dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.   

Zbraně a střelivo  vlastní :  samonabíjecí pistole  7,62 mm až 12 mm bez úprav,; jsou povolena pouze otevřená mířidla

Použité zbraně a střelivo musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a střelivu.         

 

 

Časový rozvrh:         8.00     -           8.30      prezentace

                                           8.30     -           8.45      kontrola zbraní a dokladů

                                           9.00                              zahájení soutěže

 GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Propozice

střelecké soutěže

Memoriál Eduarda Vanderky 2019“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště – Písek

Datum a čas konání - neděle 4. srpna 2019 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                - zbraně od ráže 7,62 mm

                                - pozorovací dalekohledy jsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo revo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. 12 ran s přebitím, 2 x ocelový kruhový terč, 1x terč SČS – D2, do terče SČS-D2 se střílí až po povalení obou ocelových terčů

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

                        disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jan Zajíček

Hlavní sčítací komisař - Eva Veselá

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - restaurace v areálu střelnice

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                            - chrániče zraku i sluchu jsou povinné

 

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala Emil Blaha

řídící soutěže předseda hodnotící komise

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Propozice

střelecké soutěže

Čím míň, tím líp“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 2. června 2019 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Zbraně - pistole od ráže 7,62 mm

 

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                    pozorovací dalekohledy jsou povoleny pouze pro disciplíny 1 a 2,

Disciplíny - velkorážná pistole na 25 metrů

                        nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, mezinárodní terč 50/20, čas 4 minuty (střelba na nejnižší počet bodů)

  2. 10 ran jednoruč nebo obouruč terč 135P, čas 4 minuty

(střelba na nejnižší počet bodů)

  1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 4 minuty (klasická přesná terčová střelba na nejvyšší počet bodů)

Hodnocení disciplín - disciplíny 1 a 2 – součet dosažených bodů

                                        (každý zásah mimo terč či mimo kruhy terče = 10 bodů)

                                disciplína 3 – do soutěže se započítává rozdíl mezi maximálním počtem bodů (100) a                                             docíleným nástřelem závodníka.

Příklad : nástřel závodníka je 90 bodů, do soutěže se započítává 100 – 90 = 10 bodů

                   - prokazatelný zásah do rámu terče = + 10 bodů

Celkové hodnocení - vítězí závodník s nejnižším počtem bodů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné -     100.—Kč za zbraň

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby

jim na soutěž namazala chleba se sádlem

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                             chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních deseti místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic.

Luboš Kvíčala                      Emil Blaha

řídící soutěže                                  předseda hodnotící komise


-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přesnost + rychlost“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 7. dubna 2019 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                zbraně od ráže 7,62 mm

                                pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

                     nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 4 minuty

  2. 10 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 4 minuty

  3. 15 ran s přebitím, kombinace kovových a papírových terčů SČS-D2

 

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

                    - disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas a minus

                      10 trestných bodů za každý zásah rámu terče

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

                  č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

                  pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

            závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

    Luboš Kvíčala                                      Emil Blaha

    řídící soutěže                                        předseda hodnotící komise

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Jarní malorážová pistole v Písku “

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek zde: https://mapy.cz/zakladni?x=14.1017657&y=49.3045208&z=15&source=addr&id=9636045

Datum a čas konání - 17. března 2019 (neděle) od 9.00 hodin – pozor změna !

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti

                            - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                            - pistole víceranná, nebo jednoranná bez napínáčku,

                            vše pouze ráže 22

Disciplíny - 1. malorážová pistole, 25 metrů

                nástřel do 5 ran, čas 2 minuty

                15 ran jednoruč, mezinárodní terč 50/20, čas 6 minut

            2. malorážová pistole, 25 metrů

                bez nástřelu

                        a) 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč SČS-D1 papoušek střílí se jen do spodní části                                 terče, čas 6 minut

                           b) 10 ran jednoruč nebo obouruč, Terč SČS-D1 papoušek střílí se jen do horní části                                     terče, čas 4 minuty

Hodnocení disciplína 1 - součet zásahů

                        disciplína 2a - do hodnocení se započítávají pouze

                        zásahy ve spodní části terče, zásahy do horní části terče se

                        hodnotí nulou, zásahy do rozhraní mezi horní a dolní

                        částí terče se hodnotí ve prospěch střelce

                        disciplína 2b - do hodnocení se započítávají pouze

                        zásahy v horní části terče, zásahy do spodní části terče se

                        hodnotí nulou, zásahy do rozhraní mezi horní a dolní

                        částí terče se hodnotí ve prospěch střelce, zásah do středu

                        o průměru 5 cm se hodnotí 15 body.

Střelivo     vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona č. 119/2002 Sb.

                         o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

Řídící soutěže - Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí - Milan Kraus

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100.-- Kč

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky ZZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření -    účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                                      chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat obecně platné právní předpisy, pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Jaromír Horálek                                                              Emil Bláha

řídící soutěže                                                                         předseda hodnotící komise

 

 

Propozice

střelecké soutěže

Levá ruka, pravá ruka, obě ruce “

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 3. února 2019 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti -     platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                       zbraně od ráže 7,62 mm

                                       pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 4 minuty

  1. 10 ran levou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty

  2. 10 ran pravou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty

  3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100.-- Kč

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku nebo

manželku, aby jim na soutěž namazala chleba se sádlem

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Luboš Kvíčala                                                                     Emil Blaha

řídící soutěže                                                                             předseda hodnotící komise

 

 

střelecké soutěže

POSLENÍ RÁNA 2018

...aneb hodným možná přinese něco i Ježíšek


Pořadatel                                - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání                         - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání              -16. prosince 2018 od 9.00 hodin

Druh soutěže                         - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti                 - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                               zbraně od ráže 7,62 mm

                                                pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

Disciplíny                             - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

                                                nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. 1 rána jednoruč nebo obouruč terč 135/P

Hodnocení                 - disciplíny 1+2 - počet dosažených bodů celkem za obě

                                      disciplíny (hodnoceno samostatně)

                                      disciplína 3 – vyhrává soutěžící se zásahem nejblíže středu terče (hodnoceno samostatně)

Střelivo                        - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

                                       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

                                       pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Jaromír Horálek

Hodnotící komise - Emil Blaha, Eva Veselá

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - pořadatel zajistí drobné občerstvení soutěžících

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu a zraku jsou povinné

 

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny -

pro součet bodů za disciplíny 1 a 2 obdrží závodníci na

prvních 3 místech diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

vítěz disciplíny č. 3 obdrží věcnou cenu

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat a stvrdí svým podpisem.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala                                             Emil Blaha

řídící soutěže                                             předseda hodnotící komise


 

Propozice

střelecké soutěže

"SLABÁ-SILNÁ, OBĚ RUCE"

 

Pořadatel                          Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání                    střelnice Hradiště Písek

Datum a čas konání     4.listopadu 2018 (neděle) od 9.00

Druh soutěže                    otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti            platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně závodníka

                                                zbraně od ráže 7,62 mm

                                                pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny střelba z velkorážné pistole na 25 m

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1

  • disc. č.1   10 ran jednoruč levá ruka, terč 135/P, čas 4 minuty
  • disc. č.2   10 ran jednoruč pravá ruka, terč 135/P, čas 4 minuty
  • disc. č.3   15 ran obouruč mezinárodní pistolový terč 50/20, 6 minut

 

Hodnocení         disciplíny 1. , 2. a 3.- nejvyšší počet dosažených bodů

Střelivo             vlastní,pouze výrobní provedení podle platné legislativy, zákona č.119/2002 Sb. O                                 střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže                                         Ing. Jaromír Horálek

Hlavní rozhodčí                                    Ing. Leonard Doskočil

Hlavní sčítací komisař                      Mgr. Bc. Eva Veselá

Předseda hodnotící komise           Emil Blaha

Technické zajištění:                      Pavel Honsa a Josef  Bečvář

Startovné                                                    100,-Kč za zbraň

Protesty                                                       do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč, kdy

                                                                           v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení                    Nemocnice Písek, telefonicky RZP

Občerstvení                                            Není zajištěno, jen si dáme kávičku či čajíček z našich zdrojů...

Bezpečnostní opatření                     Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí,

                                                                     chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice, případně trestněprávním postihem.

Ceny             Závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom 

                        Závodníci na prvních 7 místech obdrží věcnou cenu

GDPR    

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část jeho dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování a zaznamenají do průvodní dokumentace organizátora aktivní souhlas či nesouhlas se zveřejněním dat. Závodníci, kteří podepsali dlouhodobý souhlas nemusí toto činit při každé soutěži, ale až po případném zrušení.  V tom případě souhlas  či nesouhlas znovu potvrzuje při přihlášení do soutěže.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic dle možností spolku!

 

 

Ing. Jaromír Horálek             Ing. Leonard Doskočil             Emil Blaha

řídící soutěže                             hlavní rozhodčí                 předseda hodnotící komise

 

 

 

 

Propozice

střelecké soutěže

 

Zlatá Otava 2018“

 

Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání střelnice Hradiště Písek

Datum a čas konání     7.října 2018 (neděle) od 9.00

Druh soutěže       otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně závodníka, zbraně od ráže 7,62 mm

                                    Pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny střelba z velkorážné pistole na 25 m

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut
  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut
  3. libovolný počet ran v čase 15 sekun, ocelové padací terče a následně + 1 x papírový terč – bude určen dodatečně

 

Hodnocení

disciplíny 1. a 2. - počet dosažených bodů

disciplína 3. - počet dosažených bodů minus čas a dále

                       minus 10 trestných bodů za každý prokazatelný zásah rámu terče

 

Střelivo vlastní,pouze výrobní provedení podle platné legislativy, zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže:     Ing. Luboš Kvíčala

 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Jaromír Horálek

 

Hl. sčítací komisař: Mgr. Eva Veselá

 

Předseda hodnotící komise: Emil Blaha

 

Startovné 100,-Kč za zbraň

 

Protesty do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč, kdy

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení Nemocnice Písek, telefonicky RZP

 

Občerstvení není zajištěno, jen si dáme kávičku či čajíček z našich zdrojů...

Bezpečnostní opatření     

Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny

Závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

Závodníci na prvních 7 místech obdrží věcnou cenu

 

GDPR

Pořadatel shromažďuje data závodníků dle platných předpisů k této spolkové činnosti. K účelu vyhodnocení soutěže část dat zveřejňuje, tj. jméno a příjmení, obec nebo název sportovního klubu, který reprezentuje, dosažený výsledek včetně fotografií ze soutěže a dosažených výsledků na webu www.kvzpi1.cz . Závodníci, kteří nechtějí být veřejně uvedeni jménem nebo nesouhlasí se zveřejněním své osoby na fotografiích ze závodu, ohlásí toto při přihlašování před zahájením soutěže a zaznamenají svůj nesouhlas do průvodní dokumentace organizátora.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!

Ing. Luboš Kvíčala                     Ing. Jaromír Horálek                 Emil Blaha

     řídící soutěže                            hlavní rozhodčí                    předseda hodnotící komise

 

 

 

 

 

 

ČIMELICKÁ RŮŽE 2018

(propozice, základní údaje)

    Pořadatel:                  SK  KVZ  Čimelice

    Druh  soutěže:           veřejná  soutěž  jednotlivců – podle pravidel KVZ

    Datum konání:          2.9.2018 (neděle)

    Místo konání:            Hradiště - Písek

    

    Disciplíny:                 Střelba  podle pravidel  SVZ  ČR

                                       5+15 ran, terč 135P, vzdálenost 25m

                                      15 ran, terč 77/P, vzdálenost 25m

                                      15 ran, terč SČS D1, vzdálenost 25m

 

 

Složení organizačního a sportovního výboru:       

    Ředitel závodu:         p. Koliasa Stanislav

    Hlavní rozhodčí:       p. Koliasa Stanislav 

    Velitel střelnice :       p. Miler Zdenek 

    Rozhodčí  disciplín:  p. Tomášek Martin

    Zdravotník soutěže:      RZP  Písek (telefonicky)

 

Technické provedení:          Střílí se dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.   

Zbraně a střelivo  vlastní :  samonabíjecí pistole  7,62 mm až 12 mm bez úprav,; jsou povolena pouze otevřená mířidla

                                          Použité zbraně a střelivo musí vyhovovat platnému zákonu o zbraních a střelivu.          

 

 

Časový rozvrh:                     8.00     -           8.30                 prezentace

                                               8.30     -           8.45                 kontrola zbraní a dokladů

                                               9.00                                        zahájení soutěže

 

 

 Výsledky a případné foto ze soutěže budou zveřejněny na webu www.kvzpi1.cz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Propozice

střelecké soutěže

„Memoriál Eduarda Vanderky 2018“

 

 

Pořadatel                                 -      Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání                           -      střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání                -      5. srpna 2018 od 9.00 hodin  (neděle)      

Druh soutěže                           -      otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti                     -      platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                                                  -      zbraně od ráže 7,62 mm

                                                  -      pozorovací dalekohledy jsou povoleny

                                                  -      řádné zaregistrování před zahájením soutěže včetně vyjádření k GDPR                                                            

Disciplíny                                -      velkorážná pistole nebo revo1ver na 25 metrů

                                                         nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

1.      15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut 

2.      15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut  

3.      12 ran s přebitím, 2 x ocelový kruhový terč, 1x terč SČS – D2, do terče SČS-D2 se střílí až po povalení obou ocelových terčů

 

Hodnocení                              -      disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

                                                -       disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

 

Střelivo                                    -      vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

       č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

       pozdějších předpisů 

 

Řídící soutěže                          -      Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí                      -      Stanislav Koliasa –  rozhodčí I. třídy

 

Hlavní sčítací komisař           -      Eva Veselá

Předseda hodnotící komise    -      Emil Blaha

 

Startovné                                 -      100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)            

 

Protesty                                   -      do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

                                                         v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení           -      nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

 

Občerstvení                             -      restaurace v areálu střelnice  

 

Bezpečnostní opatření            -      účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

                                                         chrániče zraku i sluchu jsou povinné

 

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až  diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny                                         -      závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

                                                         závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

GDPR a ochrana dat:

Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty). Závodníci, kteří nechtějí být zveřejněni jménem nebo na fotografiích toto oznámí při registraci do závodu před zahájením soutěže řídícímu soutěže ( poznámka v soupisu závodníků ). Jejich data budou anonymizována pod kodem nebo začerněna...Vyžadujeme aktivní souhlas se zveřejněním těchto údajů, pokud jste již dříve tak neučinili.

 

 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

      Luboš Kvíčala                                                             Emil Blaha

       řídící soutěže                                                               předseda hodnotící komise                                          

 

-------------------------------------------------------------

 

Propozice střelecké soutěže

„Čím míň, tím líp“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

 

Datum a čas konání - 3. června 2018 od 9.00 hodin

 

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně dle platné legislativy

zbraně od ráže 7,62 mm

pozorovací dalekohledy jsou povoleny pouze pro

disciplíny 1 a 2,

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

 

1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

(střelba na nejnižší počet bodů)

 

2. 10 ran jednoruč nebo obouruč terč 135P, čas 4 minuty

(střelba na nejnižší počet bodů)

 

3. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut (klasická přesná terčová střelba na nejvyšší počet bodů)

 

Hodnocení disciplín - disciplíny 1 a 2 – součet dosažených bodů

(každý zásah mimo terč či mimo kruhy terče = 10 bodů)

 

* disciplína 3 – do soutěže se započítává rozdíl mezi maximálním počtem bodů (150) a nástřelem závodníka.

Příklad : nástřel závodníka je 140 bodů, do soutěže se započítává 150 – 140 = 10 bodů

- prokazatelný zásah do rámu terče = + 10 bodů

Celkové hodnocení - vítězí závodník s nejnižším počtem bodů

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

Startovné - 100.- Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby

jim na soutěž namazala chleba se sádlem

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu a zraku jsou povinné

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty). Závodníci, kteří nechtějí být zveřejněni jménem nebo na fotografiích toto oznámí před zahájením soutěže řídícímu soutěže ( poznámka v soupisu závodníků )

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních deseti místech obdrží věcnou cenu

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Při vysoké účasti závodníků může být z časových důvodů vypuštěna disciplína č.3 s tím, že disciplína č. 2 bude povýšena na 15 ran

Luboš Kvíčala                                Emil Blaha

 

řídící soutěže                                  předseda hodnotící komise

 

 

  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE
  PŘESNOST + něco navíc...
           
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ z.s.
           
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )
  Datum a čas konání 8.dubna 2018 od 9.00 hod.
           
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě 8.30-8.59hod.
           
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62mm, dalekohledy nepovoleny, dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice
           
  Disciplíny Střelba z velkorážné pistole nebo revolver na 25 metrů
    Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1
    1.) 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut
       
    2.) 15 ran  jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut
       
    3.) Libovolný počet ran v čase 15 sekund jednoruč nebo obouruč, terč SČS – D2
       
           
  Hodnocení Disciplina 1 a 2 – Nejvyšší počet dosažených bodů
      Disciplina 3 – Počet dosažených bodů minus 10 trestných bodů za každý zásah rámu terče
  Střelivo Střelivo vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících
           
  Řídíci soutěže Luboš Kvíčala
           
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler
           
  Předseda hodn.komise Emil Blaha
           
  Startovné 100,-Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)
           
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá
           
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky RZS Písek
           
  Občerstvení Není zajištěno
           
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní i mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu v prostoru střelnice. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.
           
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.
           
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!
  Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)
  Závodníci, kteří nechtějí být zveřejněni jménem nebo na fotografiích toto oznámí před zahájením
  soutěže řídícímu soutěže ( poznámka v soupisu závodníků )
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise
  Luboš Kvíčala   Emil Blaha

 

 

  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE  
  VŠESTRANNOST  
             
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ Písek z.s.  
             
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště  
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )  
  Datum a čas konání 4.března 2018 od 9.00 hod.  
             
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě  
             
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice  
             
  Disciplíny Střelba z malorážné pistole (revolveru) a malorážné pušky na 25 m  
    Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1  
    1. 30 ran jednoruč nebo obouruč malorážnou pistolí (revolverem)  
      na dva mezinárodní malorážkové terče, čas 12 minut  
    2. 10 ran s oporou malorážnou puškou na mezinárodní  
      malorážkový terč, čas 4 minuty  
    3. 10 ran bez opory malorážnou puškou ma mezinárodní  
      malorážkový terč, čas 4 minuty  
             
  Hodnocení Disciplíny 1,2,3 - nejvyšší počet dosažených bodů  
             
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících  
             
  Řídíci soutěže Jan Zajíček  
             
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler  
             
  Předseda hodn.komise Emil Blaha  
             
  Startovné 100,-Kč za závodníka  
             
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá  
             
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky ZZS Písek  
             
  Občerstvení Není zajištěno  
             
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.  
             
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.  
             
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!  
  Závodníci, kteří nechtějí být zveřejněni jménem nebo na fotografiích na webu, toto oznámí před zahájením soutěže řídícímu soutěže ( poznámka v soupisu závodníků). Neoznámení se považuje za souhlas se zveřejněním pro účely pořádajícícho spolku a informačního webu spolku.  
             
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise  
  Jan Zajíček   Emil Blaha  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

           
  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE
  PŘESNOST – PRAVÁ, LEVÁ A OBĚ RUCE
           
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ z.s.
           
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )
  Datum a čas konání 4. února 2018 od 9.00 hod.
           
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě 8.30-8.59hod.
           
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62mm, dalekohledy nepovoleny, dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice
           
  Disciplíny                        Střelba z velkorážné pistole nebo revolver na 25 metrů
                           Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1
    1.  15 ran jednoruč pravou rukou, terč 135/P, čas 6 minut
       
    2.  15 ran jednoruč levou rukou, terč 135/P, čas 6 minut
       
    3.  15 ran obouruč, terč 50/20, čas 6 minut
       
           
  Hodnocení Nejvyšší počet dosažených bodů
           
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících
           
  Řídíci soutěže Luboš Kvíčala
           
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler
           
  Předseda hodn.komise Emil Blaha
           
  Startovné 100,-Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)
           
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá
           
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky RZS Písek
           
  Občerstvení Není zajištěno
           
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní i mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu v prostoru střelnice. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.
           
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.
           
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!
  Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)
  Závodníci, kteří nechtějí být zveřejněni jménem nebo na fotografiích toto oznámí před zahájením
  soutěže řídícímu soutěže ( poznámka v soupisu závodníků )
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise
  Luboš Kvíčala   Emil Blaha
           

                                               Těšíme se na setkání i utkání s Vámi !

 

 

Propozice

střelecké soutěže

 

První rána 2018“

 

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 14. ledna 2018 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                              - pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

Povolené zbraně - velkorážná pistole nebo relvo1ver od ráže 7,62 mm

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

Nástřel - do 5 ran, čas 2 minuty – pouze před disciplínou č. 1

mezinárodní terč 50/20

Vzdálenost - veškeré disciplíny se střílí na vzdálenost 25 metrů

Disciplíny                                            1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

 

2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 135/P, čas 6 minut

 

3. 6 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas neomezen

 

Hodnocení - disciplíny 1 + 2 - počet dosažených bodů

                      disciplína 3 – počet bodů minus čas střelby v sekundách

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

 

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí v souladu s právními předpisy

chrániče sluchu jsou povinné

pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)

 

Luboš Kvíčala       Emil Blaha

řídící soutěže          předseda hodnotící komise

 

 

  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE  
  POSLEDNÍ RÁNA  
             
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ z.s.  
             
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště  
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )  
  Datum a čas konání 17. prosince 2017 od 9.00 hod.  
             
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě  
             
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62mm, dalekohledy nepovoleny, dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice  
             
  Disciplíny Střelba z velkorážné pistole nebo revolver na 25 metrů  
    Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1  
    1. 15 ran jednoruč pravou rukou, terč 135/P, čas 6 minut  
         
    2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut  
         
         
      ... a tradiční poslední rána s jedním nábojem následně a zvlášť!  
             
  Hodnocení Nejvyšší počet dosažených bodů  
             
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících  
             
  Řídíci soutěže Luboš Kvíčala  
             
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler  
             
  Předseda hodn.komise Emil Blaha  
             
  Startovné 100,-Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)  
             
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá  
             
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky RZS Písek  
             
  Občerstvení Není zajištěno  
             
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní i mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu v prostoru střelnice. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.  
             
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.  
             
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!  
  Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)  
             
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise  
  Luboš Kvíčala   Emil Blaha  
             

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE  
  PŘESNOST – SILNÁ RUKA – SLABÁ RUKA  
             
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ z.s.  
             
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště  
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )  
  Datum a čas konání 5. listopadu 2017 od 9.00 hod.  
             
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě  
             
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62mm a dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice  
             
  Disciplíny Střelba z velkorážné pistole (revolveru) na 25 metrů  
    Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1  
    1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 4 minuty  
         
    2. 10 ran jednoruč pravou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty  
         
    3. 10 ran jednoruč levou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty  
         
             
  Hodnocení Nejvyšší počet dosažených bodů  
             
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb.o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících  
             
  Řídíci soutěže Jan Zajíček  
             
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler  
             
  Předseda hodn.komise Emil Blaha  
             
  Startovné 100,-Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)  
             
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá  
             
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky RZS Písek  
             
  Občerstvení Není zajištěno  
             
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.  
             
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.  
             
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!  
  Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné všem na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)  
             
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise  
  Jan Zajíček   Emil Blaha  

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Propozice

střelecké soutěže

 

Zlatá Otava“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 1. října 2017 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

zbraně od ráže 7,62 mm

pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

    nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze u disciplíny č. 1

1.  15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

2.  15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

3.  15 ran jednoruč nebo obouruč s přebitím na tři kovové terče a terč SČS – D2. Do terče SČS – D2

       ("hranatý papoušek") je možno  střílet až po zasažení všech tří kovových terčů

 

Hodnocení

disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

                      minus 10 trestných bodů za každý i tečovaný zásah rámu

                      terče pro disciplínu č.3

Střelivo

vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

Řídící soutěže

Ing. Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí

Ing. Zdeněk Miler

Předseda hodnotící komise

Mgr. Bc. Eva Veselá

Startovné

100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty

do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč, v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení

Nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení

není zajištěno *

Bezpečnostní opatření

účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu jsou povinné

pro disciplínu č. 3 je ochrana zraku povinná

pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

i pro ostatní disciplíny

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny

závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár, závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic těsně před zahájením soutěže!

 

 

 

 

      Ing. Luboš Kvíčala                                                                                            Mgr. Bc.Eva Veselá

        řídící soutěže                                                                                                                              předseda hodnotící komise

                                                    * PS.: Kávička ale bude i v provizorních podmínkách rekonstrukce.....

 

 

 

Propozice

střelecké soutěže

 

Memoriál Eduarda Vanderky 2017

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 6. srpna 2017 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

- zbraně od ráže 7,62 mm

- pozorovací dalekohledy jsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. 6 ran do 2 terčů SČS – D2

 

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

  • disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - Nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

                Luboš Kvíčala,                                 Emil Blaha

                řídící soutěže                                         předseda hodnotící komise

 

 

 

................................

Propozice střelecké soutěže 

 

 

„Čím míň, tím líp“

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s. 

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek 

Datum a čas konání

4. června 2017 od 9.00 hodin 

 

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě 

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně zbraně od ráže 7,62 mm 

                                 pozorovací dalekohledy jsou povoleny pouze pro disciplíny 1 a 2, 

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů 

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1 

 

1.   15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut 

(střelba na nejnižší počet bodů) 

 

2.  10 ran jednoruč nebo obouruč terč 135P, čas 4 minuty 

(střelba na nejnižší počet bodů) 

 

3.  15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut (klasická přesná terčová střelba na nejvyšší počet bodů) 

 

Hodnocení disciplín - disciplíny 1 a 2 – součet dosažených bodů 

(každý zásah mimo terč či mimo kruhy terče = 10 bodů) 

 

- disciplína 3 – do soutěže se započítává rozdíl mezi maximálním počtem bodů (150) a nástřelem závodníka. 

Příklad : nástřel závodníka je 140 bodů, do soutěže se započítává 150 – 140 = 10 bodů 

Celkové hodnocení - vítězí závodník s nejnižším počtem bodů 

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona 

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala 

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler 

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha 

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver) 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč 

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek 

 

Občerstvení - není zajištěno 

Pořadatel tradičně doporučuje závodníkům požádat "maminku", aby jim na soutěž namazala chleba se sádlem .

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, chrániče sluchu jsou povinné,                    pořadatel doporučuje používat ochranu zraku 

 

Střelci jsou povinni dodržovat platné obecné předpisy a pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom, 

závodníci na prvních pěti místech obdrží věcnou cenu 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic 

 

Luboš Kvíčala, Emil Blaha 

řídící soutěže předseda hodnotící komise

.......................................

 

Propozice

střelecké soutěže

 

"Přesnost + něco navíc“

 

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 9. dubna 2017 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

zbraně od ráže 7,62 mm

pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

 

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

 

  1. libovolný počet ran v čase 15 sekund, terč SČS – D2

 

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

- disciplína 3 – počet dosažených bodů minus 10 trestných

bodů za každý zásah rámu terče

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler

 

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

 

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

 

Občerstvení - není zajištěno

pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby

jim na soutěž namazala chleba se sádlem

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu jsou povinné

pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních pěti místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala                      Emil Blaha

řídící soutěže                         předseda hodnotící komise

 

 

-----------------------------------------

 

=