DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

VZORY: Plná moc

 VZORY

Plná moc

 

Já, níže podepsaný - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

narozen - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bytem - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dále jen zmocnitel)

pověřuji tímto

 

pana/paní - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

narozen (a) - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bytem - . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dále jen zmocněnec)

 

 

k účasti a zastupování mojí osoby na jednání členské schůze Svazu technických sportů Prácheňsko- Klubu vojáků v záloze z.s., konané v neděli 11.6.2023 na střelnici Hradiště - Písek, v sídle spolku.

 

Tato plná moc platí zejména pro účast a hlasování na členské schůzi spolku, podávání návrhů a námětů, přijímání či odmítání usnesení o činnosti spolku a jeho členů, jakož i pro veškeré další úkony, kterými jsou, nebo mohou být v budoucnosti dotčena práva či povinnosti členů vyplývající z členství ve Svazu technických sportů Prácheňsko - Klubu vojáků v záloze z.s.,

 

Tato plná moc je časově omezena a platí pouze pro den......... r............

 

V . . . . . . . . . . . . června 2023

 

 

. . . . . . . . . . . . . .

podpis zmocnitele

 

 

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

 

. . . . . . . . . . . . . .

podpis zmocněnce