DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK A DALŠÍ INFO

ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

NA ROK 2021:    500,-Kč (  stejný u příspěvků jako v minulém roce )

NA ROK 2020:    500,-Kč (aktivní členové s využitím střelnice), možnost úhrady info u předsedy nebo Emila Blahy

NA ROK 2019:    500,-Kč (aktivní členové s využitím střelnice)

JEDNORÁZOVÝ VSTUPNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE 1000,-KČ (jen noví členové)

UDRŽOVACÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:  250,- Kč ( jen pasivní členové bez využívání střelnice k tréninkům )

Pokud chcete střílet v našem spolku, je nutné vzít v úvahu platnou legislativu a pravidla, jenž jsou závazná na všech střelnicích v ČR. Nekázeň netolerujeme. Pokud zbrojní průkaz nevlastníte, uvádíme zde jen základní informace pro jeho získání. Je to stejné, jako když si děláte třeba řidičský průkaz a chcete pak jezdit dobře bez nehody autem... Prostě se musíte pod dohledem odborníka dobře nejprve připravit, abyste neohrožovali druhé nebo dokonce sebe a teprve pak je předpoklad, že zkoušku na příslušném správním oddělení můžete úspěšně vykonat.

Všeobecné podmínky a postup pro získání ZP pro fyzickou osobu, která se zodpovědně předem seznámí 

s platnou legislativou a zajistí si nejlépe i praktickou přípravu u oprávněných osob:


- podat "Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti "(ZOZ) na příslušném Správním odd. PolicieČR (formuláře jsou k dispozici na místě nebo na webových stránkách MV)
- na základě této přihlášky Vás policie písemně vyrozumí, kdy a kde budete zkoušky dělat (cena zkoušky je 1300,-Kč) - zkouška - teoretická a praktická část
- potvrzení od lékaře (platí pouze 3 měsíce od vydání)
- žádost o zbrojní průkaz Vámi vybraných kategorií - dle zkoušky
- cca do měsíce vydání ZP (za každou kategorii nyní kolek 700 Kč, legislativa může měnit...)

 

odkaz: http://www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-zbrojni-prukaz-pro-fyzickou-osobu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D

Nezapomeňte na zákon č.40/2009 Sb. Trestní zákoník

zvláště tyto paragrafy...

 

§ 28

Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

§ 29

Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

.

.

§ 279

Nedovolené ozbrojování

(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán,

kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo

kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.

(3) Kdo bez povolení

a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo

b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

 

z webu epravo.cz :

https://www.epravo.cz/top/clanky/krajni-nouze-v-trestnim-pravu-98189.html