Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PROPOZICE

Pokud zde zatím nejsou propozice na konkrétní akci, tak věřte, že se zde brzy objeví.... Případně zavolejte našemu předsedovi, dotazy Vám zodpoví či informace upřesní...

  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE  
  VŠESTRANNOST  
             
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ Písek z.s.  
             
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště  
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )  
  Datum a čas konání 4.března 2018 od 9.00 hod.  
             
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě  
             
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice  
             
  Disciplíny Střelba z malorážné pistole (revolveru) a malorážné pušky na 25 m  
    Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1  
    1. 30 ran jednoruč nebo obouruč malorážnou pistolí (revolverem)  
      na dva mezinárodní malorážkové terče, čas 12 minut  
    2. 10 ran s oporou malorážnou puškou na mezinárodní  
      malorážkový terč, čas 4 minuty  
    3. 10 ran bez opory malorážnou puškou ma mezinárodní  
      malorážkový terč, čas 4 minuty  
             
  Hodnocení Disciplíny 1,2,3 - nejvyšší počet dosažených bodů  
             
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících  
             
  Řídíci soutěže Jan Zajíček  
             
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler  
             
  Předseda hodn.komise Emil Blaha  
             
  Startovné 100,-Kč za závodníka  
             
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá  
             
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky ZZS Písek  
             
  Občerstvení Není zajištěno  
             
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.  
             
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.  
             
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!  
  Závodníci, kteří nechtějí být zveřejněni jménem nebo na fotografiích na webu toto oznámí před zahájením soutěže řídícímu soutěže ( poznámka v soupisu závodníků).  
             
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise  
  Jan Zajíček   Emil Blaha  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

           
  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE
  PŘESNOST – PRAVÁ, LEVÁ A OBĚ RUCE
           
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ z.s.
           
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )
  Datum a čas konání 4. února 2018 od 9.00 hod.
           
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě 8.30-8.59hod.
           
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62mm, dalekohledy nepovoleny, dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice
           
  Disciplíny                        Střelba z velkorážné pistole nebo revolver na 25 metrů
                           Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1
    1.  15 ran jednoruč pravou rukou, terč 135/P, čas 6 minut
       
    2.  15 ran jednoruč levou rukou, terč 135/P, čas 6 minut
       
    3.  15 ran obouruč, terč 50/20, čas 6 minut
       
           
  Hodnocení Nejvyšší počet dosažených bodů
           
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících
           
  Řídíci soutěže Luboš Kvíčala
           
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler
           
  Předseda hodn.komise Emil Blaha
           
  Startovné 100,-Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)
           
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá
           
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky RZS Písek
           
  Občerstvení Není zajištěno
           
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní i mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu v prostoru střelnice. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.
           
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.
           
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!
  Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)
  Závodníci, kteří nechtějí být zveřejněni jménem nebo na fotografiích toto oznámí před zahájením
  soutěže řídícímu soutěže ( poznámka v soupisu závodníků )
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise
  Luboš Kvíčala   Emil Blaha
           

                                               Těšíme se na setkání i utkání s Vámi !

 

 

Propozice

střelecké soutěže

 

První rána 2018“

 

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 14. ledna 2018 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

                              - pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

Povolené zbraně - velkorážná pistole nebo relvo1ver od ráže 7,62 mm

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

Nástřel - do 5 ran, čas 2 minuty – pouze před disciplínou č. 1

mezinárodní terč 50/20

Vzdálenost - veškeré disciplíny se střílí na vzdálenost 25 metrů

Disciplíny                                            1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut

 

2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 135/P, čas 6 minut

 

3. 6 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas neomezen

 

Hodnocení - disciplíny 1 + 2 - počet dosažených bodů

                      disciplína 3 – počet bodů minus čas střelby v sekundách

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

 

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí v souladu s právními předpisy

chrániče sluchu jsou povinné

pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)

 

Luboš Kvíčala       Emil Blaha

řídící soutěže          předseda hodnotící komise

 

 

  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE  
  POSLEDNÍ RÁNA  
             
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ z.s.  
             
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště  
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )  
  Datum a čas konání 17. prosince 2017 od 9.00 hod.  
             
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě  
             
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62mm, dalekohledy nepovoleny, dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice  
             
  Disciplíny Střelba z velkorážné pistole nebo revolver na 25 metrů  
    Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1  
    1. 15 ran jednoruč pravou rukou, terč 135/P, čas 6 minut  
         
    2. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut  
         
         
      ... a tradiční poslední rána s jedním nábojem následně a zvlášť!  
             
  Hodnocení Nejvyšší počet dosažených bodů  
             
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících  
             
  Řídíci soutěže Luboš Kvíčala  
             
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler  
             
  Předseda hodn.komise Emil Blaha  
             
  Startovné 100,-Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)  
             
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá  
             
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky RZS Písek  
             
  Občerstvení Není zajištěno  
             
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní i mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu v prostoru střelnice. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.  
             
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.  
             
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!  
  Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)  
             
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise  
  Luboš Kvíčala   Emil Blaha  
             

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  PROPOZICE STŘELECKÉ SOUTĚŽE  
  PŘESNOST – SILNÁ RUKA – SLABÁ RUKA  
             
  Pořadatel Svaz technických sportů Prácheňsko, KVZ z.s.  
             
  Místo konání Střelnice STSP Písek – Hradiště  
      (GPS - 49.3009247N, 14.1135133E )  
  Datum a čas konání 5. listopadu 2017 od 9.00 hod.  
             
  Druh soutěže Otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě  
             
  Podmínky účasti Platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně od ráže 7,62mm a dodržovat všechny navazující legislativní povinnosti včetně vnitřních předpisů střelnice  
             
  Disciplíny Střelba z velkorážné pistole (revolveru) na 25 metrů  
    Nástřel do 5-ti ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č.1  
    1. 10 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 4 minuty  
         
    2. 10 ran jednoruč pravou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty  
         
    3. 10 ran jednoruč levou rukou, terč 135/P, čas 4 minuty  
         
             
  Hodnocení Nejvyšší počet dosažených bodů  
             
  Střelivo Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002 Sb.o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů a předpisů navazujících  
             
  Řídíci soutěže Jan Zajíček  
             
  Hlavní rozhodčí Zdeněk Miler  
             
  Předseda hodn.komise Emil Blaha  
             
  Startovné 100,-Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)  
             
  Protesty Do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300,-Kč , v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá  
             
  Zdravotní zabezpeční Nemocnice Písek – telefonicky RZS Písek  
             
  Občerstvení Není zajištěno  
             
  Bezpečnostní opatření Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku. Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice.  
             
  Ceny Závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu.  
             
  Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic!  
  Výsledková listina a fotografie ze závodu budou následně veřejně dostupné všem na webu www.kvzpi1.cz (po lhůtě na protesty)  
             
  Řídící soutěže   Předseda hodnotící komise  
  Jan Zajíček   Emil Blaha  

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Propozice

střelecké soutěže

 

Zlatá Otava“

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 1. října 2017 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

zbraně od ráže 7,62 mm

pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

    nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze u disciplíny č. 1

1.  15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

2.  15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

3.  15 ran jednoruč nebo obouruč s přebitím na tři kovové terče a terč SČS – D2. Do terče SČS – D2

       ("hranatý papoušek") je možno  střílet až po zasažení všech tří kovových terčů

 

Hodnocení

disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

                      minus 10 trestných bodů za každý i tečovaný zásah rámu

                      terče pro disciplínu č.3

Střelivo

vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

Řídící soutěže

Ing. Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí

Ing. Zdeněk Miler

Předseda hodnotící komise

Mgr. Bc. Eva Veselá

Startovné

100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty

do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč, v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení

Nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení

není zajištěno *

Bezpečnostní opatření

účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu jsou povinné

pro disciplínu č. 3 je ochrana zraku povinná

pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

i pro ostatní disciplíny

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

Ceny

závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár, závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic těsně před zahájením soutěže!

 

 

 

 

      Ing. Luboš Kvíčala                                                                                            Mgr. Bc.Eva Veselá

        řídící soutěže                                                                                                                              předseda hodnotící komise

                                                    * PS.: Kávička ale bude i v provizorních podmínkách rekonstrukce.....

 

 

 

Propozice

střelecké soutěže

 

Memoriál Eduarda Vanderky 2017

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 6. srpna 2017 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

- zbraně od ráže 7,62 mm

- pozorovací dalekohledy jsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

  2. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

  3. 6 ran do 2 terčů SČS – D2

 

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

  • disciplína 3 – počet dosažených bodů minus čas

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění

pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

Zdravotní zabezpečení - Nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

Občerstvení - není zajištěno

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu jsou povinné, pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom a pohár

závodníci na prvních sedmi místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

                Luboš Kvíčala,                                 Emil Blaha

                řídící soutěže                                         předseda hodnotící komise

 

 

 

................................

Propozice střelecké soutěže 

 

 

„Čím míň, tím líp“

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s. 

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek 

Datum a čas konání

4. června 2017 od 9.00 hodin 

 

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě 

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně zbraně od ráže 7,62 mm 

                                 pozorovací dalekohledy jsou povoleny pouze pro disciplíny 1 a 2, 

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů 

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1 

 

1.   15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut 

(střelba na nejnižší počet bodů) 

 

2.  10 ran jednoruč nebo obouruč terč 135P, čas 4 minuty 

(střelba na nejnižší počet bodů) 

 

3.  15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 50/20, čas 6 minut (klasická přesná terčová střelba na nejvyšší počet bodů) 

 

Hodnocení disciplín - disciplíny 1 a 2 – součet dosažených bodů 

(každý zásah mimo terč či mimo kruhy terče = 10 bodů) 

 

- disciplína 3 – do soutěže se započítává rozdíl mezi maximálním počtem bodů (150) a nástřelem závodníka. 

Příklad : nástřel závodníka je 140 bodů, do soutěže se započítává 150 – 140 = 10 bodů 

Celkové hodnocení - vítězí závodník s nejnižším počtem bodů 

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona 

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala 

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler 

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha 

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver) 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč 

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek 

 

Občerstvení - není zajištěno 

Pořadatel tradičně doporučuje závodníkům požádat "maminku", aby jim na soutěž namazala chleba se sádlem .

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, chrániče sluchu jsou povinné,                    pořadatel doporučuje používat ochranu zraku 

 

Střelci jsou povinni dodržovat platné obecné předpisy a pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom, 

závodníci na prvních pěti místech obdrží věcnou cenu 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic 

 

Luboš Kvíčala, Emil Blaha 

řídící soutěže předseda hodnotící komise

.......................................

 

Propozice

střelecké soutěže

 

"Přesnost + něco navíc“

 

 

Pořadatel - Svaz technických sportů Prácheňsko – KVZ Písek z.s.

 

Místo konání - střelnice Hradiště - Písek

Datum a čas konání - 9. dubna 2017 od 9.00 hodin

Druh soutěže - otevřená soutěž jednotlivců, přihlášky na místě

Podmínky účasti - platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně

zbraně od ráže 7,62 mm

pozorovací dalekohledy nejsou povoleny

 

Disciplíny - velkorážná pistole nebo relvo1ver na 25 metrů

nástřel do 5 ran, čas 2 minuty – pouze disciplína č. 1

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč, terč 135/P, čas 6 minut

 

  1. 15 ran jednoruč nebo obouruč terč 50/20, čas 6 minut

 

  1. libovolný počet ran v čase 15 sekund, terč SČS – D2

 

Hodnocení - disciplíny 1 a 2 – počet dosažených bodů

- disciplína 3 – počet dosažených bodů minus 10 trestných

bodů za každý zásah rámu terče

 

Střelivo - vlastní, pouze dovolené výrobní provedení podle zákona

č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů

 

Řídící soutěže - Luboš Kvíčala

Hlavní rozhodčí - Zdeněk Miler

 

Předseda hodnotící komise - Emil Blaha

 

Startovné - 100.—Kč za zbraň (možno střílet pistoli i revolver)

 

Protesty - do 10 minut po zveřejnění výsledků, vklad 300 Kč

v případě neoprávněnosti protestu vklad propadá

 

Zdravotní zabezpečení - nemocnice Písek, telefonicky RZS Písek

 

Občerstvení - není zajištěno

pořadatel doporučuje závodníkům požádat maminku, aby

jim na soutěž namazala chleba se sádlem

 

Bezpečnostní opatření - účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí

chrániče sluchu jsou povinné

pořadatel doporučuje používat ochranu zraku

Střelci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečné manipulace a zacházení se zbraní. Platí zákaz manipulace se zbraní mimo střelecké stanoviště či bezpečnostní zónu. Nedodržení bezpečnostních pravidel nebo i jen obecných zásad pro bezpečné zacházení se zbraní může být postiženo až diskvalifikací závodníka a jeho vykázáním z objektu střelnice

 

Ceny - závodníci na prvních 3 místech obdrží diplom,

závodníci na prvních pěti místech obdrží věcnou cenu

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na dílčí změny těchto propozic

 

Luboš Kvíčala                      Emil Blaha

řídící soutěže                         předseda hodnotící komise

 

 

-----------------------------------------

 

=


TOPlist